عنوان پروژه : بهره برداری از گلخانه هیدروپونیک تولید گل شاخه بریده
کارفرما : رضا حکمتی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان شهریار – حصار زیرک
ظرفیت تولید سالیانه : 550000 شاخه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 43.146.442 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.735.045 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی