عنوان پروژه : پروژه بهسازی و نوسازی خط تولید انواع تایر رادیال
کارفرما : شرکت کویر تایر
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – کیلومتر ۱۱ جاده کرمان- کارخانه کویرتایر
ظرفیت تولید سالیانه : ۳۰۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح : ۲۱۱,۹۴۷,۶۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۱ امتیاز)