عنوان پروژه : پروژه بهسازی و نوسازی خط تولید انواع تایر رادیال
کارفرما : شرکت کویر تایر
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – كيلومتر ۱۱ جاده كرمان- كارخانه كويرتاير
ظرفیت تولید سالیانه : 30000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح : 211,947,600 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی