عنوان پروژه : بهسازی پیست اسکیت پارک ملت مشهد
کارفرما : مرضیه تهرانیان
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – مشهد بوستان ملت
ظرفیت خدمات : 1020 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 688.761 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 360.691 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی