کاریابی بین المللی

عنوان پروژه : تاسیس دفتر کاریابی بین المللی
کارفرما : شرکت محبوب مهاجر سرزمین من
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۵,۰۷۹,۹۸۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۱,۱۴۸,۱۸۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : زمستان ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۶ امتیاز)