عنوان پروژه : تجهیز و تکمیل مجموعه پذیرایی و خدماتی بین راهی
کارفرما : محمدرضا قربانی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قاین – کیلومتر 50 جاده قاین – خضری
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 22.326.505 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی