عنوان پروژه: توسعه سردخانه نگهداری مواد غذایی
کارفرما: غلامرضا مفاخر
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی-شهرستان بیرجند- کیلومتر پنج جاده بیرجند مشهد
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۲۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۶۸,۷۹۰,۴۲۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵,۹۹۳,۶۹۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)