عنوان پروژه : توسعه واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی
کارفرما : شرکت دستچین شهریار اسفراین
مکان اجرای طرح : استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین
ظرفیت تولید سالیانه : 751 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 74.320.025 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 20.669.736 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)