عنوان پروژه: توسعه و تکمیل واحد فرآوری و بسته بندی انواع مغزانه
کارفرما: شرکت تعاونی بهراد ترنم خاوران
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان امامت
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۶,۰۷۵,۴۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۷,۰۷۸,۲۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)