پروژه توليد اسید فسفریک

عنوان پروژه : توليد اسید فسفریک
کارفرما : شرکت پتروپوشش پارس
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – بندرعباس
ظرفیت تولید : 1250000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1,590,378,700هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی