پروژه توليد اسید فسفریک

عنوان پروژه : تولید اسید فسفریک
کارفرما : شرکت پتروپوشش پارس
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – بندرعباس
ظرفیت تولید : ۱۲۵۰۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۱,۵۹۰,۳۷۸,۷۰۰هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۳ امتیاز)