عنوان پروژه : تولید انواع انژکتور خودروی سبک
کارفرما : وحید ژرفی
مکان اجرای طرح : استان قزوین – کیلومتر 10 جاده آبیک به قزوین
ظرفیت تولید سالیانه : 4000000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1.759.575.653 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 657.520.454 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی