عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد تولید انواع پنیر بر پایه شیر بز
کارفرما : لبنیات چوپان(گروه تولیدی گلدشت بکا)
مکان اجرای طرح : استان کرمان – شهرستان جیرفت
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۳۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۴۰۴,۳۱۱,۵۶۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۱ امتیاز)