عنوان پروژه : تولید انواع کیسه ، نایلون و سلفون پلاستیکی
کارفرما : بهار بامری
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زهک
ظرفیت طرح : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 63.508.213 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح :شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی