پروژه تولید خوراک آماده آبزیان

عنوان پروژه : تولید خوراک آماده آبزیان
کارفرما : داود ابراهیمی آذر
مکان اجرای طرح : استان آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – شهرک صنعتی
ظرفیت تولید : ۵۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۶۶,۳۲۷,۴۵۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز