عنوان پروژه : تولید درب و پنجره چند جداره UPVC و آلومینیومی
کارفرما : عباس خالقی نسب
مکان اجرای طرح : استان مازندران – شهرستان ساری – کیلومتر 5 جاده ساری به نکا – بادله – جنب پمپ بنزین خانی
ظرفیت تولید سالیانه : 50.000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 67.331.834 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 42.334.827 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی