پروژه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

عنوان پروژه : تولید كاغذ از كربنات كلسيم
کارفرما : شرکت کاغذ سبز سپاهان
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهرک صنعتی سگزی
ظرفیت تولید : 8000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 162,754,461 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی