عنوان پروژه : تولید و بسته بندی تنباکوی معسل
کارفرما : سید مهدی بنی هاشمی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرک های صنعتی مجاز
ظرفیت تولید : 1500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 25.674.642 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح :شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی