عنوان پروژه : تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری
کارفرما : شرکت قهوه نوین گستران قطب
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – شهرک صنعتی بوری آباد
ظرفیت تولید سالیانه : 400 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 28.376.300 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 56.853.641 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی