عنوان پروژه : تولید و بسته بندی میکروگرین
کارفرما : امیر ملکی
مکان اجرای طرح : استان آذربایجان شرقی – شهرستان میانه
ظرفیت تولید : 15000 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 3.086.293 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی