عنوان پروژه : پروژه دیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال
کارفرما : شرکت مکران نفت خلیج فارس
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس
ارزش ارز استخراجی : ۱۰۸,۳۶۵ دلار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۱۳,۰۵۵,۱۸۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)