عنوان پروژه : پروژه دیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال
کارفرما : شرکت مکران نفت خلیج فارس
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس
ارزش ارز استخراجی : 108,365 دلار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 13,055,182 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی