عنوان پروژه : راه اندازی و بهره برداری فروشگاه اینترنتی محصولات خانگی
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه برند بینا
مکان اجرای طرح : استان البرز – شهرستان کرج
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۳.۹۹۲.۹۰۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۳۲۸.۱۲۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۱ امتیاز)