عنوان پروژه : راه اندازی و بهره برداری فروشگاه اینترنتی محصولات خانگی
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه برند بینا
مکان اجرای طرح : استان البرز – شهرستان کرج
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 3.992.901 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 328.127 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی