عنوان پروژه: راه اندازی کافه های سیار
کارفرما: رضا مرعشی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهر تهران
ظرفیت تولید سالیانه: ۳,۹۲۷,۰۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۱۵,۳۸۰,۸۰۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۵,۲۲۳,۲۷۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۱ امتیاز)