پروژه طراحی، تولید و آزمون تایر خودرو

عنوان پروژه: طراحی، تولید و آزمون تایر خودرو
کارفرما: کیهان بابازاده
مکان اجرای طرح: استان زنجان – شهرک صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۲۴۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸,۴۵۲,۹۵۸,۶۶۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۱ امتیاز)