پروژه طراحی، تولید و آزمون تایر خودرو

عنوان پروژه: طراحی، تولید و آزمون تایر خودرو
کارفرما: کیهان بابازاده
مکان اجرای طرح: استان زنجان – شهرک صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: 22400 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: 8,452,958,667 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: شهریور 98
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی