عنوان پروژه: فرآوری و بسته بندی آجیل، خشکبار و مواد غذایی
کارفرما: رقیه سادات مظفری
مکان اجرای طرح: استان سمنان – شهرستان شاهرود – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۴,۷۱۲,۲۶۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۰,۸۹۷,۹۱۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)