عنوان پروژه : افرآوری و بسته بندی حنا
کارفرما : شرکت کشت و صنعت حنای بلوچ
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان دلگان
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 30.241.578 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 76.104.851 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی