پروژه-مجتمع-کشت-گياهان-دارو

عنوان پروژه : مجتمع کشت گیاهان دارویی و دامداری صنعتی
کارفرما : شرکت کشت و صنعت سبزینه طیوران خوسف
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – منطقه سرچاه عماری
ظرفیت پرورش و تولید : شتر مولد ۲۰۰ نفر – بره پرواری ۵۰۰ راس در دوره – کشت گیاهان دارویی ۱۰۴۰۰۰ کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۸۲,۶۶۲,۲۱۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۳ امتیاز)