پروژه مجتمع گردشگری، تفریحی و اقامتی

عنوان پروژه: مجتمع گردشگری، تفریحی و اقامتی
کارفرما: مهرداد امیری
مکان اجرای طرح: استان فارس – شهر میمند
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۷,۴۲۳,۶۹۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۲/۵ - (۱ امتیاز)