پروژه: هتل چهارستاره فلورانس

عنوان پروژه: هتل چهارستاره فلورانس
کارفرما: شرکت نگین خاورمیانه
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان-چابهار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۷۷,۵۶۷,۷۷۱.۵۳هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز