پروژه: هتل چهارستاره فلورانس

عنوان پروژه: هتل چهارستاره فلورانس
کارفرما: شرکت نگین خاورمیانه
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان-چابهار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: 477,567,771.53هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: مرداد 98
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی