عنوان پروژه : واحد بسته بندی ادویه و مواد غذایی
کارفرما : شرکت نصیر تجارت کالا
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 3220 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 44.180.950 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 120.471.377 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی