عنوان پروژه : پرورش شترمرغ پرواری صنعتی
کارفرما : علیرضا زمان زاده
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس
ظرفیت پرورش : 300 قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 6.473.688 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 66.796.575 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی