عنوان پروژه : پرورش شترمرغ پرواری
کارفرما : غلامحسین قلیزاده
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی روستای فدشک
ظرفیت پرورش : 300 قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 6.473.668 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 6.796.575 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی