پروژه کشتارگاه صنعتی دام کارفرما : عبدالرضا چهره آزاد

عنوان پروژه : کشتارگاه صنعتی دام
کارفرما : عبدالرضا چهره آزاد
مکان اجرای طرح : استان بوشهر – شهرستان جم
ظرفیت کشتار : 55 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 15,920,867.99هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی