عنوان پروژه: احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما: شرکت تبار تجارت توانا
مکان اجرای طرح: استان کرمان – شهرستان رفسنجان
سطخ زیر کشت: ۲ هکتار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۱۰,۷۷۸,۱۳۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۲,۲۳۵,۲۵۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)