چارت سازمانی چیست و چه کمکی میکند؟

چارت سازمانی نشان دهنده جایگاه ها ومشاغل سازمان و ارتباط آن هاست و ساختار داخلی یا سلسله مراتب سازمان را به نمایش می گذارد. هدف از ترسیم چارت سازمانی این است که روابط و رده های مربوط به موقعیت های شغلی سازمان نشان داده شود.
چارت سازمانی به شما کمک می کند ساختار شفافی برای کارکنان سازمان تهیه کنید یعنی نقشه راهی را مشخص می کند تا بدانید کاررا چگونه انجام دهید. به عبارت دیگر نشان دهنده فرآیندها، سلسله مراتب، ارزیابی و تعیین حیطه کاری کارمندان سازمان است.

_چارت، لازمه سازمان های بزرگ

طراحی چارت برای همه سازمان ها مهم است ولی اهمیت آن برای سازمان های بزرگی که از نیروی کار بیشتر و بخش های بیشتری برخوردارند؛ بیشتر خود را نشان می دهد. زیرا با توجه به بزرگی بخش ها و تعدد نیروی کار فردی که در بخشی مشغول بکار است احتمالا اطلاعاتی از افراد در بخش های دیگر نداشته باشد، در چنین مواقعی می تواند از چارت برای پیدا کردن افراد در بخش های مختلف و تماس فوری با اشخاص مورد نظر استفاده کند.

_ به کارکنان جدید سازمان کمک می‌کند

چارت سازمانی به نیروهای جدید و تازه وارد کمک قابل توجهی می کند چون نیرو های تازه کار اغلب دچار سردرگمی اند و نسبت به افراد و بخش های سازمان آشنایی و اطلاعاتی ندارند و دچار مشکل می شوند. این اتفاقات باعث ایجاد تنش و فشار کاری ناخودآگاهی روی این افراد می شود. در چنین مواقعی چارت سازمانی به نجات کارکنان جدید می آید و به آن ها کمک می کند که با سایر کارکنان در شرکت به راحتی ارتباط برقرار کنند.

_افزایش تعامل با کارمندان دور کار

یکی از مواردی که بسیاری از شرکت ‌ها با آن روبه‌ رو هستند، همکاری با افرادی است که بدون حضور در شرکت به روند کار تیمی کمک می‌کنند و به اصطلاح دور کار هستند. این در حالی است که شرکت‌های زیادی امکان فعالیت به صورت دورکاری را برای کارکنان شان فراهم کرده‌اند. در واقع حضور فیزیکی این افراد در شرکت، به چند بار در ماه یا سال محدود می‌شود و کاملاً طبیعی است که کارمندان دورکار نتوانند به اندازه کافی با کارمندان حاضر در شرکت ارتباط برقرار کنند. بنابراین تهیه چارت سازمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد و به آن ها کمک می کند با تمامی کارکنان و پرسنل آشنا شوند و ارتباط بگیرند .

_به مدیریت حجم کاری کارکنان کمک می کند

چارتی که به خوبی طراحی و برنامه ریزی شده باشد به مدیران کمک می کند که حجم کاری کارکنان بخش خود را مشاهده و تجزیه تحلیل کند. در این بخش چارت سازمانی بیشتر برای مدیرانی اهمیت دارد که می خواهند بر همه نظارت کنند و حفظ اطلاعات افراد و بخاطر سپردن این اطلاعات برایشان دشوار است.

_برنامه‌ریزی را بسیار راحت‌تر و سریع تر می‌کند

شما با نگاه کردن به چارت در عرض چند ثانیه تصویر کلی از سازمان به شما منتقل می شود و بسیار راحت تر و با سرعت بیشتر می توانید برنامه ریزی و تصمیم گیری کنید در حالی که در یک شرکت یا سازمان بزرگ اگر این چارت مقابل شما نباشد برنامه ریزی و تصمیمی گیری برای کارکنان و آینده سازمان به دلیل تعدد نیرو و بخش های کار، بسیار سخت و زمان بر خواهد بود. بدین سبب با طراحی چارت موقعیتی ایجاد می شود که میتوانید منابع به راحتی و به شیوه ای بهتر و سریع تر برای سازمان تخصیص دهید.

_نوسازی و تجدید ساختار سازمان

برای شرکت های کوچک و استارتاپ های نوپا، رشد کردن امری بدیهی است و زمانی که وارد چرخه رشد می شوند نوسازی و تجدید ساختار اتفاق می افتد و بنا بر مهارت و تخصص افراد می توان آن ها را به بخش های مورد نظر منتقل کرد و چون چارت حاوی اطلاعات دقیق توانایی های هر کارمند است، مدیریت سازماندهی مجدد و یا تشکیل تیم های جدید با برقراری تعادل مناسبی از مهارت های کاربردی آسان می شود.

_همسو بودن اهداف

برای اینکه سازمانی موفق شود تمامی کارکنان و پرسنل باید به یک اندازه روی چشم انداز آن سرمایه گذاری کنند. آن ها می بایست به صورت جمعی کار کنند تا مطمئن شوند تلاش هایشان در جهت اهدافشان پیش می رود. همسو بودن اهداف در همه‌ی سطوح سازمان وقتی بخش های زیادی را دربرگیرد به کمک چارت سازمانی تسهیل می یابد.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید: