چرا تهیه طرح توجیهی مهم است؟

چرا تهیه طرح توجیهی مهم است؟

چرا تهیه طرح توجیهی مهم است؟

مطالعات امکان سنجی معایب و مزایای پروژه آینده‌مان را تحلیل می‌کند. این مطالعه ممکن است داوطلبانه انجام شود یا به عنوان پیش شرطی موردنیاز جهت تأمین مالی از سوی وام دهنده تعیین شود. مطالعه امکان سنجی قبل از شروع تلاشی بزرگ، به شما و کارکنانتان برنامه مشخصی می‌دهد تا پس از شروع پروژه با چشمی باز به پیش بروید.
شما می‌توانید مطالعه امکان سنجی را انجام دهید که کل پروژه را پوشش می‌دهد یا اینکه وظایف خاص‌تری را مدنظر دارد. اگر زمان و پول کافی در اختیار دارید، پروژه‌های بزرگ را به چند بخش تقسیم کنید و مطالعات امکان سنجی را برای هر یک از بخش‌های مذکور به صورت جداگانه انجام دهید. این فعالیت تضمین کننده جزییات حیاتی برای کل پروژه است و تحلیلی کامل از کسب وکار ارائه می‌دهد.

دغدغه‌ها و اهمیت مسائل محیط زیستی

مطالعه امکان سنجی ممکن است توسط سازمان دولتی به عنوان بخشی از یک مجوز ساختمانی یا درخواست تجدیدنظر، مورد نیاز باشد. این امر به ویژه در مناطقی که دارای گونه‌های خطرناک یا دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و دیگر راه‌های آبی هستند که ممکن است موجب آلودگی شده و به محیط زیست آسیب برساند اهمیت دارد. در صورتی که کسب وکارتان زباله‌های خاصی را تولید می‌کند، مراحل دفع مناسب را مورد بحث قرار دهید. فهرستی از اقدامات کمکی که شرکت قصد دارد برای جبران خسارت ایجاد کند، بیان کنید.

ریسک‌های قانونی

اگر محصولاتی با خطرات قابل توجه تولید می‌کنید، مطالعه امکان سنجی قانونی می‌تواند به شما در پیش بینی مشکلات آینده کمک کند. این مطالعه ممکن است شما را به این نتیجه برساند که محصول نباید تولید شود. حتی اگر محصولات خطرناکی را هم به فروش نرسانید، قوانین کار می‌تواند روی کسب وکارتان تأثیر بگذارد. هنگام تهیه این نوع مطالعه امکان سنجی، احتمالاً نیاز به مشاوره با وکیل ویژه با اطلاعات تخصصی محل و صنعت داشته باشید.

نقل مکان و جابه جایی

مطالعات امکان سنجی در هنگام برنامه ریزی برای انتقال و جابه جایی شرکتتان مفید هستند. اگر شما به کشوری خارجی نقل مکان کنید، ممکن است با فرهنگی کاملاً متفاوت روبه رو شوید. ممکن است اختلافات منطقه‌ای قابل توجهی بین کشورها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، حرکت از کانزاس به لس آنجلس می‌تواند برای نیروی کارتان شوک فرهنگی ایجاد کند. به طور کامل درباره امکان سنجی تدارکات و هزینه‌های پیش بینی شده این جابه جایی بحث کنید. فراموش نکنید که هزینه‌های منابع انسانی را برای کارکنانی که نیاز به نقل مکان دارند، مدنظر قرار دهید.

پروژه‌های توسعه

پیامدهای اقتصادی اضافه کردن امکانات جدید، کارمندان یا کانال‌های توزیع را در نظر بگیرید. تمام جنبه‌های فنی پروژه، مانند تهیه مبلمان اداری و سیستم‌های فناوری اطلاعات را مورد بحث قرار دهید. ادغام بعدی با شرکت‌های دیگر هم دلیل خوبی برای انجام مطالعه امکان سنجی است. اگر شرکتتان وارد بازار جدیدی شود یا محصول جدیدی را راه اندازی کند، ممکن است بخواهید روند تقاضا را مورد مطالعه قرار دهید، که اندازه بازار، رشد بالقوه آن، تقاضای فعلی و چگونگی خشنودی شما از رقبایتان را اندازه گیری می‌کند.

جذب سرمایه

مطالعه امکان سنجی می‌تواند میزان موفقیت در تلاش‌های جمع آوری پولی برای سازمان‌های غیرانتفاعی را بهبود بخشد. این مطالعه نشان می‌دهد که اهداکنندگان بالقوه سرمایه آماده هستند و به دلیل نوع کسب وکارتان، سرمایه گذاری می‌کنند. تمام اهداف مالی سازمان نیز در سندی مکتوب مشخص می‌شوند

امتیاز