چک لیست مدارک مورد نیاز جهت بررسی طرحهای گردشگری

۱- اخذ درخواست کتبی متقاضی یا ثبت درخواست در سامانه جامع معاملات و تسهیلات حاوی مبلغ تسهیلات درخواستی و مورد مصرف آن.

۲- تصویر برابر اصل شده اساسنامه ، شرکتنامه ، اظهارنامه ثبت ، روزنامه رسمی آگهی تأسیس و روزنامه‌های رسمی تغییرات در ارکان شرکت ‌(نام ، نوع ، سرمایه ثبتی ، اعضاء هیأت مدیره ، محل دفتر مرکزی ، سهامداران و .‌.‌.) به همراه تصویر برابر اصل شده شناسنامه ، کارت ملی و مستندات مربوط به فعالیت، تحصیلات و تخصص مدیران و سهامداران عمده طرح.

۳- مستندات مربوط به نحوه‌ تأمین سهم‌الشرکه متقاضی از محل منابع مالی آزاد نامبرده به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.

۴- مستندات مربوط به وثایق و تضمینات پیشنهادی متناسب با تسهیلات درخواستی به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.

۵- تصویر برابر با اصل شده کلیه صفحات سند مالکیت زمین محل اجرای مجتمع به نام متقاضی خصوصاً صفحات مربوط به نقل و انتقالات.

۶- تصویر مجوزهای قانونی درخصوص آب، برق و گاز مورد نیاز طرح،‌محیط زیست ، تغییر کاربری زمین و پروانه احداث ساختمان بهمراه تأئیدیه‌های مربوط به حفظ حریم‌های قانونی. ۷

– موافقت اصولی صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بانضمام موافقت اصولی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری.

۸-‌ تکمیل صورتمجلس اعتباری کمیته اعتبارات متضمن نظر صریح اداره امور شعب / شعبه مستقل.

۹-‌ استعلام چک برگشتی و تعهدات متقاضی (شخص حقیقی) یا (حقوقی، مدیران واعضاء هیئت مدیره) و سایر افراد همگروه (ذینفع واحد).

۱۰-‌ اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.

۱۱-‌ گزارش توجیهی شامل توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی طرح مورد نظر.

۱۲-‌ تصویر کامل نقشه‌های موقعیت احداث، محوطه‌سازی، معماری و مبلمان مجتمع مورد نظر منطبق با پروانه ساختمانی مربوطه که به تائید مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی مذکور و سازمان گردشگری استان رسیده باشد.

۱۳-‌ تصویر قراردادهای خدمات فنی، ساختمانی و مشاوره‌ای منعقده جهت اجرای مجتمع موردنظر.

۱۴-‌ پیش‌فاکتور یا استعلام قیمت درخصوص تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز مجتمع مورد نظر.

۱۵-‌ اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی بازار طرح احداث واحد خدمات رفاهی در شهرستان مربوطه خصوصاً محدوده محل اجرای طرح بشرح ذیل از سازمان گردشگری استان بصورت مکتوب اخذ و ارائه گردد:

الف) فهرست واحدهای خدماتی و رفاهی فعال در شهرستان مربوطه و محدوده محل اجرای طرح با ذکر نام، ظرفیت ، درجه و متوسط ضریب اشغال سالانه آنها به تفکیک.

ب) فهرست موافقت‌نامه‌های اصولی صادره در زمینه ایجاد واحدهای خدماتی و رفاهی در شهرستان مربوطه و محدوده محل اجرای طرح با ذکر نام، ظرفیت، امکانات در نظر گرفته شده برای آنها و درصد پیشرفت فیزیکی هر کدام به تفکیک.

ج) اعلام نرخ مصوب خدمات قابل ارائه در مجتمع مورد نظر با توجه به درجه در نظر گرفته شده برای آن.

۱۶-‌ صورتهای مالی‌کامل‌حسابرسی‌شده ۳ سال گذشته شرکت و شرکتهای همگروه همراه با کلیه یادداشتهای پیوست به انضمام گزارش حسابرس قانونی و گزارش‌هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان‌سهام به همراه تأیید حسابداران رسمی کشور.

۱۷-‌ آخرین تراز آزمایشی شرکت شامل تراز کل و خلاصه معین حساب‌های دارائی‌های ثابت، پیش‌پرداخت‌ها، سفارشات، موجودی‌ها، تسهیلات مالی دریافتی، موجودی بانک.

۱۸-‌ مدارک و مستندات مربوط به نحوه تأمین بموقع ‌سهم‌الشرکه متقاضی (به صورت شفاف) از هزینه‌های باقیمانده تا تکمیل طرح شامل پیش‌پرداخت ارزی و هزینه‌های ریالی با احتساب سرمایه‌درگردش، از محل منابع مالی آزاد سهامداران به همراه اظهار نظر اداره امور / شعبه مستقل.

۱۹-‌ اخذ هزینه کارشناسی بررسی طرح معادل ۰.۵ در هزار تسهیلات درخواستی ( در زمان اخذ مدارک).

امتیاز