چك ليست مدارك و مستندات جهت بررسي درخواست ايجاد طرحهای صنعتی

چک لیست مدارک و مستندات جهت بررسی درخواست ایجاد طرحهای صنعتی

۱- اخذ درخواست کتبی متقاضی یا ثبت درخواست در سامانه جامع معاملات و تسهیلات حاوی مبلغ تسهیلات درخواستی و مورد مصرف آن.
۲- تصویر برابر اصل شده اساسنامه ، شرکتنامه ، اظهارنامه ثبت ، روزنامه رسمی آگهی تأسیس و روزنامه‌های رسمی تغییرات در ارکان شرکت ‌(نام ، نوع ، سرمایه ثبتی ، اعضاء هیأت مدیره ، محل دفتر مرکزی ، سهامداران و .‌.‌.) به همراه تصویر برابر اصل شده شناسنامه ، کارت ملی و مستندات مربوط به فعالیت، تحصیلات و تخصص مدیران و سهامداران عمده طرح.
۳-تکمیل پرسشنامه درخواست تسهیلات بانکی که مندرجات آن توسط اداره امور کنترل و کلیه صفحات آن ممهور به مهر شرکت باشد.
۴-گزارش توجیهی کامل اقتصادی ، فنی و مالی تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح.
۵-اعلامیه تأسیس صادره از سوی مراجع ذیصلاح برای اجرای طرح مورد نظر.
۶-مجوزهای ‌قانونی درخصوص حفاظت ‌محیط‌زیست، آب، برق، گاز، ، تغییرکاربری زمین، احداث ‌ساختمان و تائیدیه‌ حفظ ‌حریم‌های قانونی.
۷-تصویر برابر با اصل شده کلیه صفحات اسناد مالکیت زمین محل اجرای طرح و یا قرارداد اجاره و واگذاری از سوی مراجع قانونی ذیربط.
۸- مجوز وزارت بهداشت برای تولید محصولات بهداشتی ، غذایی و دارویی و مجوز ‌سازمان ‌انرژی ‌اتمی برای فعالیتهایی که نوع فعالیت یا محصول تولیدی آنها بطریقی با تشعشعات رادیواکتیو ‌همراه‌ می‌باشد.
۹-اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.
۱۰-تکمیل صورتمجلس اعتباری کمیته اعتبارات (در قالب فرم ۸۱۰) متضمن نظر صریح اداره امور شعب / شعبه مستقل.
۱۱-استعلام چک برگشتی و تعهدات متقاضی (شخص حقیقی) یا (حقوقی، مدیران واعضاء هیئت مدیره) و سایر افراد همگروه (ذینفع واحد).
۱۲- پروفرما/ قرارداد تجاری ماشین آلات ، تجهیزات و تأسیسات خارجی طرح صادره از سوی سازنده اصلی و ممهور به مهر و امضای مجاز آن بانضمام مشخصات فنی و کاتالوگ مربوطه بهمراه حداقل ۲ آفر مقایسه ای.
پروفرما/ قرارداد تجاری کامل می‌بایستی حاوی اقلام و موارد اساسی ذیل باشد:
الف) نام ، علامت تجاری و آدرس کامل صادرکننده پروفرما/قرارداد تجاری با درج شماره ، تاریخ صدور و سررسید آن در سربرگ پروفرما/قرارداد تجاری.
ب) نام و آدرس خریدار بطور کامل در متن پروفرما/قرارداد تجاری ذکر شده باشد و به عبارت دیگر پروفرما/قرارداد تجاری بنام خریدار صادر شده باشد.
ج) در متن پروفرما/قرارداد تجاری با ستون‌بندی مناسب ، واحد کالا ، قیمت جزء ، قیمت کل و سال ساخت اقلام مختلف به وضوح ذکر گردد.
د) نوع بسته‌بندی ، ترتیبات حمل و بیمه ، کشور مبداء و شرایط تحویل کالا بر اساس مقررات متحدالشکل UCP600 و اینکوترمز ۲۰۱۰ در متن پروفرما/قرارداد تجاری قید شده باشد.
هـ) درج اظهار فروشنده مبنی بر صحت قیمت‌ها و مطابقت آنها با قیمت‌های جاری صادرات کالاهای مربوطه در بازار جهانی و قبول مسئولیت‌های مترتبه در موارد خلاف آن.
و) درج اظهار فروشنده به نو و دست اول بودن ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع پروفرما/قرارداد تجاری در متن آن.
ز) نوع ارز می‌بایست به یورو و یا یکی دیگر از ارزهای مورد قبول در صندوق توسعه ملی بوده و میزان پیش‌پرداخت به فروشنده طبق مقررات جاری بانک مرکزی ج.ا.ا باشد.
ح) گارانتی ماشین‌آلات خط تولید ، وضعیت نصب و را‌ه‌اندازی آنها و نحوه تضمین حسن انجام‌کار توسط سازنده در پروفرما/قرارداد تجاری قید گردد.
۱۳-‌ پیش فاکتور یا قرارداد معتبر خرید یا ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات داخلی‌ طرح.
۱۴-‌ قرارداد منعقده در خصوص تأمین دانش فنی مورد نیاز طرح که به تأئید سازمانهای ذیربط رسیده باشد.
۱۵-‌ قراردادهای خدمات فنی ، ساختمانی و مشاوره‌ای مورد لزوم جهت اجرای طرح.
۱۶-‌ نقشه‌ عمومی منطقه استقرار طرح به مقیاس یک دوهزارم که ضمن مشخص نمودن موقعیت محل اجرای طرح به تأئید مرجع ذیصلاح مربوطه رسیده باشد.
۱۷-‌ نقشه عمومی (سایت پلان) طرح بهمراه نقشه‌های ساختمانی مربوطه.
۱۸-‌ جانمایی (lay out) ماشین‌آلات ، تجهیزات و تأسیسات طرح.
۱۹ـ نمودار جریان مواد به نحوی که فرآیند و مراحل تولید را از ابتدا تا محصول نهایی مشخص نماید.
۲۰ـ استعلام قیمت مندرج در پیش‌فاکتور یا پروفرما/قرارداد تجاری معتبر از تولید‌کنندگان یا فروشندگان مواد اولیه حاوی قیمت و مشخصات مواد اولیه مورد نیاز طرح.
۲۱ـ‌ پیش فاکتور یا پروفرما/قرارداد تجاری معتبر از تولید‌کنندگان یا فروشندگان درخصوص قیمت عمده فروشی محصولات طرح.
۲۲- استعلام به عمل آمده از مراجع ذیربط (وزارتخانه، سازمان‌های تخصصی و یا انجمن‌ها و سندیکاهای مربوطه) از آمار واحدهای موجود با ذکر نام، محل استقرار،‌ظرفیت (اسمی و عملی) و نام محصول
۲۳- استعلام به عمل آمده از مراجع ذیربط از آمار اعلامیه‌های تأسیس صادره با ذکر نام، محل استقرار، ظرفیت اسمی، نام محصولات و میزان پیشرفت فیزیکی
۲۴-‌ صورتهای مالی‌کامل‌حسابرسی‌شده ۳ سال گذشته شرکت و شرکتهای همگروه همراه با کلیه یادداشتهای پیوست به انضمام گزارش حسابرس قانونی و گزارش‌هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان‌سهام و به همراه تأییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور.
۲۵-‌ آخرین تراز آزمایشی شرکت شامل تراز کل و خلاصه معین حسابهای دارائیهای ثابت ، پیش‌پرداخت‌ها ، سفارشات ، موجودیها ، تسهیلات مالی دریافتی ، موجودی بانک بهمراه برنامه و بودجه سال آینده شرکت.
۲۶-‌ مدارک و مستندات مربوط به وثایق و تضمینات پیشنهادی متناسب با تسهیلات درخواستی
به همراه اظهار نظر اداره امور.
۲۷-‌ مدارک و مستندات مربوط به نحوه تأمین بموقع ‌سهم‌الشرکه متقاضی (به صورت شفاف) از هزینه‌های باقیمانده تا تکمیل طرح شامل پیش‌پرداخت ارزی و هزینه‌های ریالی با احتساب سرمایه‌درگردش، از محل منابع مالی آزاد سهامداران به همراه اظهار نظر اداره امور.
۲۸-‌ اخذ هزینه کارشناسی بررسی طرح معادل ۰.۵ در هزار تسهیلات درخواستی (در زمان اخذ مدارک).

۵/۵ - (۱ امتیاز)