کارخانه آرد گندم

عنوان پروژه :
کارخانه آرد گندم
کارفرما :
شرکن نیکان بحر خزر
محل اجرا:
مازندران- بهشهر- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
محصولات تولیدی:
تولید آرد گندم
ظرفیت طرح :۶۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۹۱۲۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۱۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)