کالای لوکس چیست؟+تصاویر

اکثر مردم ما درک درستی از مفهوم کالای لوکس ندارند، اما ما نیز قصد شرح دادن این واژه را نداریم وقتی تصاویر زیر گویای همه چیز هست:

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

یک کالای لوکس به تمام معنا آنقدر لوکس هست که حتی حمل و نقل آن هم با روشهای عادی صورت نمی گیرد

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

خوب تا حدودی فهمیدیم کالای لوکس مان چیست

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

و البته نوع روکش
کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

حالا دیگر کالای لوکس مان را کاملا می توانیم مشاهده کنیم پس تصاویر بعدی را از دست ندهید
همانطور که از تصویر مشخص است کالای لوکس ما در حال تحویل به مشتری در کشور آمریکا است (شهر لاس وگاس) اما
مطمئن باشید حتی در کشور آمریکا هم این کالا کاملا لوکس بوده و فقط عده انگشت شماری توان خریدن آن را دارند با این توضیح دیگر
مفهوم یک کالای لوکس واقعی قطعا مشخص شد، نه؟
پرسنل تحویل کالا هم محو آن شده اند و نفر پشتی در حال تهیه فیلم است!!
کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

کالای لوکس چیست؟+تصاویر

خوب نظر شما در مورد کمی رانندگی با همچین خودرویی چیست؟ حواستان باشد در یک کالای لوکس نشسته اید!

امتیاز