کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

یکی از شاخص های مهم در سنجش وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه شاخص سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است، افزایش مناسب این شاخص از یک سو باعث افزایش رشد تولید، اشتغال و سپس صادرات و به طور طبیعی بهبود وضع طبقات پایین و محروم جامعه می شود و از طرفی رشد سرمایه گذاری نمادی از ثبات اقتصادی و چشم انداز مثبت جامعه بویژه از دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به آینده است.

از طرفی امروزه جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی به سبب آثار مثبتی نظیر تامین مالی پروژه های بخش دولتی و خصوصی، انتقال تکنولوژی های جدید، ایجاد اشتغال، دسترسی به بازار های صادراتی، افزایش کیفیت در حوزه مدیریت بنگاه ها، ایجاد ارتباطات موثر با دیگر کشورها و .. در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است.

تحقق این مهم مستلزم طی نمودن فرآیند حرفه ای است که هریک از گام های این فرآیند به مثابه قطعه های یک پازل بوده که می بایست به درستی در کنار یکدیگر قرارگیرد. آنچه مسلم است شناساندن توانمندیها و اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت ها از مهم ترین گام های نخست در جذب سرمایه گذاری است.

در همین راستا مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در عمل به وظایف خود در خصوص اطلاع رسانی مناسب و شناساندن سیمای اقتصادی، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و با عنایت به تاکیدات استاندار محترم و مصوبات کارگروه سیاستگذاری و رفع موانع سرمایه گذاری استان اقدام به تهیه و تدوین کتاب حاضر نموده است تا با ارائه اطلاعات مفید و دقیق از مزیت های سرمایه گذاری استان، بتواند نقش موثری در رشد سرمایه گذاری استان ایفا نماید.

این کتاب شامل معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان رضوی در بخش‌های مختلف اقتصادی است و با هدف معرفی استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تهیه شده است.

تعداد صفحات : ۱۴۸ صفحه
حجم فایل : ۴.۱۹ مگابایت
این کتاب را از اینجا دانلود نمائید.

۴.۵/۵ - (۲۲ امتیاز)