اینفوگرافیک مطالعات امکان‌سنجی

پژوهش‌ها بیانگر این است که از هر ۵۰ ایده تنها یک ایده به موفقیت بلند مدت دست می‌یابد. بدین علت اغلب افرادی که در صدد راه‌اندازی کسب ‌و کار جدیدی هستند،دغدغه‌های بیشماری دارند که در سؤال‌هایی از قبیل موارد زیر گنجانده می‌شود:
– آیا کسب‌ و کار انتخابی آن‌ها انتخاب مناسبی است؟
– آیا آن‌ها در این کار موفق خواهند شد؟
– آیا مشتریان محصول آن‌ها را خواهند خرید؟
– چه کارهایی را برای موفق شدن باید انجام دهند و چه کارهایی را نباید؟
– از کجا شروع کنند؟
– چگونه برای محصول یا خدمت خود بازاریابی نمایند؟
– چگونه آن را به فروش برسانند؟
در اینفوگرافیک زیر به بررسی موارد فوق پرداخته‌ایم:

اینفوگرافیک مطالعات امکان سنجی

اینفوگرافیک مطالعات امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)