طرح تولید تخت های بیمارستانی

در ابتدا مواد اولیه بعد از ورود، به خط برشکاری برده شده و مونتاژ اولیه صورت می گیرد و سپس جوشکاری و مونتاژ نهایی و تکمیلی انجام می شود و بعد سمباده زنی و به مرحله رنگ آمیزی قطعات هدایت می شود و در مرحله نهایی بازرسی نهایی انجام شده و سپس بسته بندی می گردد.

تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی تختی است که جهت رفاه حال بیماران طراحی و ساخته می گردد. اگرچه نام آن بیمارستانی است اما امروزه بسیاری آنرا برای استفاده بیماران و عزیزان خود در منازل استفاده می کنند. یک تخت بیمارستانی حتما می بایست دارای ویژگی های زیر باشد:

1) ارتفاع کلی تخت ، قسمت سری تخت و قسمت پایین تخت قابل تنظیم باشد.
2) دارای ریل ها و حفاظ های کناری قابل باز و بسته شدن باشد.
3) دارای کنترل کننده هایی برای تنظیم اتوماتیک پارامترهای تخت باشد.

انواع تخت های بیمارستانی:

الف)‌ تخت های بیمارستانی مکانیکی: این تخت ها ساده ترین نوع تخت های بیمارستانی هستند و برای تنظیم ارتفاع و سر و پای تخت می بایست به صورت دستی و بوسیله اهرم عمل کرد.
ب) تخت های بیمارستانی نیمه الکترونیک: در این نوع تخت ها تنظیم ارتفاع تخت به صورت دستی است اما تنظیم سری و پای تخت به صورت برقی انجام می گیرد.
ج) تخت های بیمارستانی الکترونیکی (فول) : در این تخت ها تنظیم ارتفاع کلی تخت به همراه تنظیمات سر و پای تخت به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.

انواع تخت های بیمارستانی الکترونیکی:

تخت های بیمارستانی الکترونیکی بر این اساس که زاویه تخت از چند قسمت تغییر می کند یا اصطلاحا شکسته می شود به سه نوع تقسیم می شوند. حالتهای ایجاد شده برای بیمار و راحتی بیمار با افزایش تعداد شکن ها افزایش می یابند.
1) تخت های بیمارستانی تک شکن: در این تخت ها فقط زاویه سر تغییر می کند.
2) تخت های بیمارستانی دو شکن: در این تختها قسمت سر و پای تخت تغییر زاویه می دهند.
3) تخت های بیمارستانی سه شکن: بهترین نوع تختهای بیمارستانی هستند و علاوه بر سر و پای تخت یک قسمت متحرک دیگر در مابین این دو قرار دارد.

طرح تولید تخت های بیمارستانی

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید تخت های بیمارستانی:

ظرفیت تولید سالیانه: 1200 عدد در سال
مساحت زمین مورد نیاز: 2700 مترمربع
زیربنای ساختمان ها: 1650 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: 27900 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش طرح: 3690 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری کل طرح: 31590 میلیون ریال
ارزش ماشین آلات و تجهیزات داخلی: 6000 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی در نرخ 18 درصد : 6000 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی: 34.55 درصد
دوره بازگشت سرمایه طرح: 2.76 سال