فرآیند تولید تیرآهن، نبشی، ناودانی و میلگرد(نورد گرم)

در ابتدا شمش ها را باید وارد کوره ها کنند که دمای کوره ها تا 1100 درجه سانتی گراد می باشد برای این کار شمش ها را توسط یک جك هيدروليكی در ردیف های مشخص به داخل كوره ها هدايت می کنند ووقتي شمش ها در داخل كوره قرار گرفتند به وسيله ي جريانات گردآبي دردماي 1100 سانتی گراد جهت نورد آماده می شوند. بعد از رسيدن شمش ها به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال میشود سپس شمش های پخته شده روي رول ها قرار می گیرد و به طرف مرحله رافينگ هدايت مي شوند مرحله رافينگ در سه مرحله از قطر شمش ها كاسته و به طول آن می افزاید و بعد از مرحله ي رافينگ (استند)ها (قفسه های نورد) قرار دارند كه اين مرحله متشكل از 10-18 تا استند با كاليبر مشخص می باشدمرحله آخر نورد قسمت قیچی متراژ جهت برش محصولات تولید شده در طول های مشخص بکار برده می شود، سپس محصولات تولیدی در زیرگیوتین های بسته بندی به طول 12 متری طبق استاندارد برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل هایی با وزن مشخص بسته بندی می شوند.

فرآیند تولید تیرآهن،نبشی ،ناودانی و میلگرد(نورد گرم)