فرآیند تولید انواع قوطی، پروفیل و لوله(نورد سرد)

ابتدا مواد اوليه که بصورت رول وارد کارخانه شده و توسط دستگاههای نواربرش بر طبق برنامه تولید برش عرضی داده و به صورت کلاف جهت انتقال به خطوط توليد آماده می گردد.کلاف های بریده شده فولادی از انبار ورق خارج و وارد دستگاه فورمینگ گردیده در این مرحله دستگاه فورمینگ توسط غلطک های افقی و عمودی طی چند مرحله لبه های نوار فولادی را به هم نزدیک می نماید.پس از عبور از مرحله فورمينگ لبه های نوار فولادي به وسيله جوش الکتريکی که مهمترين و حساس ترين مرحله توليد می باشد با فرکانس بالا بدون استفاده از هيچگونه مواد خارجی به نقطه ذوب رسيده و به يکديگر جوش داده می شود.محصول در حال توليد بطور پيوسته وارد دستگاه سايزينگ گرديده تا با عبور از غلطک های افقی و عمودی و ترکهدها پس از طی چندين مرحله تبديل به محصول مورد نظر گردد. محصول توليد شده پس از خروج از سايزينگ به دستگاه اتوماتيک اره منتقل گرديده و طبق برنامه داده شده به دستگاه، باطول مورد نظر برش داده می شود. در مراحل تکميلی محصولات توليدی در صورتی که نياز به پليسه گيری و آزمون های تست غير مخرب (تست اديکارنت و هيدرواستاتيک) داشته باشند جهت انجام عمليات به واحد مربوطه منتقل و سپس متناسب با نوع محصول بسته بندی می گردد.