احداث نیروگاه برق پراکنده

عنوان پروژه :
احداث نیروگاه برق پراکنده
کارفرما :
 آقای شیرزادیان
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
تولید همزمان برق و حرارت
ظرفیت طرح :  ۲۵ مگا وات ساعت
سرمایه گذاری ثابت: ۹۷۳۴۲۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز