طرح تولید سیستم ضد قفل ABS

طرح تولید سیستم ضد قفل ABS

هدف از اجرای طرح احداث یک واحد صنعتی برای تولید سیستم های سه و چهار کاناله ضد بلوک ترمز با ظرفیت ۲۵ هزار دستگاه سیستم ترمز ABS بر اساس دو نوبت کاری ۸ ساعته درروز و ۳۰۰ روز کاری در سال می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع و زیربنایی بالغ بر ۲۸۵۰ متر مربع احداث می گردد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید سیستم ضد قفل ABS

پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۲۵۰۰۰ دستگاه در سال
مساحت زمین: ۶۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید سیستم ضد قفل: ۴۸ نفر

ابعاد اقتصادی طرح تولید سیستم ضد قفل ABS

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید سیستم ضد قفل: ۲۱۵۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۵۱۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۱۴۶۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۲۴ درصد

۵/۵ - (۱ امتیاز)