احداث مجتمع توریستی گردشگری مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی

عنوان پروژه :
احداث مجتمع تفریحی و توریستی
کارفرما :
آقایمحمد یاسین کهرازه
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان – زاهدان
محصولات تولیدی:
-تفریحی و گردشگری
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۹۳۶۵۲۲۰ میلیون ریال
مساحت زمین : …
میزان اشتغال : …
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

امتیاز