احداث مجتمع پارک آبی

عنوان پروژه :
احداث مجتمع پارک آبی
کارفرما :
علیرضا اصغرزاده
محل اجرا:
مرکزی-ساوه
شرح خدمات:
تفریحی- گردشگری
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۱۸۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۴

امتیاز