احداث مجموعه اسکان و توریست

عنوان پروژه :
احداث مجموعه اسکان و توریست(کمپینگ اقامتی سطح ۴)
کارفرما :
شرکت در شرف تاسیس
محل اجرا:
استان بوشهر-بندر گناوه
شرح خدمات:
ااسکان و توریستی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۶۷۱۷۷ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۴

امتیاز