احداث واحد استخراج سنگ لاشه

عنوان پروژه :
احداث واحد استخراج سنگ لاشه

کارفرما :

شرکت صنعتی و معدنی رزاق سنگ کویر
محل اجرا:

خراسان جنوبی

محصولات تولیدی:

سنگ لاشه

ظرفیت طرح : ۴۰۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۴۳۴۹۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز