احداث واحد بازیافت آهن قراضه

عنوان پروژه :
احداث واحد بازیافت آهن قراضه

کارفرما :

آقای احسان مهدی پور رابری
محل اجرا:

استان کرمان- شهرک صنعتی اختیارآباد

محصولات تولیدی:

بازیافت فولاد و چدن(آهن قراضه)

ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۷۴۸۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۱۷۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز